Muzische groei

Ja, ik ben gegroeid!

Als ik terugdenk aan mijn eerste dag op de Kaho dan herinner ik me dat dit een muzisch bad was.
Ergens in februari sluit ik aan bij een klas en bereiden we een toneelvoorstelling voor, voor het eerste leerjaar.
Ik kan stellen dat ik in het begin verre van
muzisch was.  
Nu, na de module muzische school, heb ik dat muzisch zijn toch wel aardig onder de knie...Bij het begin van het semester heb ik volgende drie doelen geselecteerd die ik reeds heb bereikt: 1. Openstaan voor het muzische en al onze zintuigen gebruiken om muzische ervaringen nog intenser te beleven.

Dit doen we van bij het begin van de opleiding. We worden voortdurend geconfronteerd met het belang van muzische activiteiten en de beleving ervan. Ik sta zeker en vast open voor muzische activiteiten in de klas. Bij zo een activiteit zorg je altijd voor een sfeerschepping. Dit moment kan al verschillende zintuigen aanspreken! (Horen - voelen - ruiken - zien - smaken) Daarnaast heb ik gedurende de 2 voorbije jaren echt geleerd om te genieten van een muzische activiteit. Meer dan voordien. Daarom kan ik wel besluiten dat ik dit doel heb bereikt.
2. De leefwereld van kinderen op een muzische wijze benaderen.

Vanaf de eerste stages heb ik hieraan gewerkt.
Bij de lessen Muzische Opvoeding probeerde ik telkens rekening te houden met het thema waarin we te werk gingen.
Deze thema's waren steeds aansluitend bij de leefwereld van de kinderen.
Ook op vlak van klasinkleding probeer ik telkens de leefwereld van de kinderen muzisch te benaderen.
Bij het kiezen van een muzische activiteit stel ik mezelf ook steeds de vraag of dit gepast is voor de graad waarin ik les moet geven.
Is dit ook wel een boeiende activiteit voor hen?
Enkel indien beide vragen positief beantwoordt kunnen worden, zal ik voor de activiteit kiezen.
Vandaar zet ik dit doel bij 'reeds bereikt'.3. Werken aan een muzisch aanbod vanuit een zorgvuldig gekozen onderwerp, geïntegreerd en strevend naar diepgang.

Wanneer ik een muzische les moet geven, ga ik eerst op zoek naar een onderwerp dat past in het thema waarrond we werken.
In het 1e leerjaar was dit bijvoorbeeld 'De herfst'.
Het onderwerp dat ik had gekozen om muzisch rond te werken was 'de eekhoorn'.
Nadien ga ik op zoek wat ik daar allemaal rond kan doen.
Voor beweging liet ik de leerlingen de bewegingen van een eekhoorn nabootsen.
Voor media heb ik hen deze bewegingen laten filmen.
Voor beeld heb ik hen klassikaal een boom laten creëren, waar de eekhoorn in kan wonen.
Voor muziek heb ik hen de geluiden van een eekhoorn laten verklanken met muziek instrumenten.
Voor drama heb ik hen zelf een toneelstukje laten maken waarbij er één voorwaarde was: er moest een eekhoorn in meedoen.
Ze mochten gebruik maken van de verkleedkledij die aanwezig was.
De kinderen vonden dit een zeer leuke les en ik vond dat ik zeker en vast gestreefd had naar voldoende diepgang in het onderwerp!
Daarom ken ik mezelf dit doel toe als bereikt doel. 

Er zijn natuurlijk ook doelen die ik nog niet volledig heb bereikt of waar ik nog niet echt over heb nagedacht.
De volgende drie doelen heb ik aan het begin van het semester geselecteerd om mezelf in te verdiepen:


1. Op een actieve manier participeren aan het culturele leven.

In de vorige jaren ging ik niet echt vaak op culturele uitstapjes. De uitstapjes die ik vooral deed waren de populaire uitstappen zoals festivals (Werchter en Pukkelpop), voorstellingen van Studio 100 en musicals in de stadsschouwburg in Antwerpen (vb. Assepoester van Stany Crets). De culturele uitstapjes die beschreven werden in de taak waren nogal vaag voor mij. Hier wou ik dus zeker en vast werk van maken.

Hoe?
Ik wou verschillende culturele activiteiten bijwonen die de verschillende deeldomeinen omvatten. Zo kan ik een brede kijk creëren op dit doel.

Was dit gemakkelijk?
Niet echt. Als je hier nog nooit mee in aanraking kwam is het niet vanzelfsprekend om een goede culturele activiteit te vinden die mij aansprak. Ik ben opzoek gegaan op internet, heb brochures van culturele centra geraadpleegd,... Uiteindelijk heb ik drie bruikbare culturele activiteiten gevonden en heb ik daar aan deelgenomen.

Was dit verrijkend?
Ja! Ik wist niet goed wat te verwachten maar ik kan u verzekeren dat ik er veel van heb geleerd. Deze culturele activiteiten waren zeer verrijkend en inspirerend om het zelfde in de klas te doen! De voorstelling van de poppenspeler heb ik als basis gebruikt in een eigen les rond spelen met poppen.

Nu ik van deze culturele activiteiten heb kunnen proeven ben ik sterk gemotiveerd om dit vaker te doen!
Met deze ingesteldheid kan ik stellen dat ik dit doel zeker en vast heb bereikt!


2. Vermogen ontwikkelen om kritisch te reflecteren over het eigen muzisch handelen en dat van anderen, en dat evalueren in een genuanceerde taal.

Dit doel heb ik al deels bereikt. Kritisch reflecteren over het eigen muzisch handelen en dat van anderen kan ik al. Dit moeten we gedurende de hele opleiding voortdurend doen vb. in het 2e jaar bij een les van mvr. Gekiere moesten we elkaar tips geven over het werkje dat we hadden gemaakt. Niet productgericht maar procesgericht. Het proces moesten we achterhalen door concrete vragen te stellen vb. Waarom heb je gekozen voor dit materiaal?  Ik vond dit een hele bruikbare opdracht om ook eens te doen in de lagere school.

Het deel dat ik nog niet had bereikt is het stuk over evalueren in een genuanceerde taal.

Hoe?
Na de uitleg van de taak van de evaluatiekoffer had ik al een idee hoe ik hieraan wou werken. Ik had mezelf voorgenomen om echt mijn werk te maken van deze koffer zodat ik een koffer had die ik jaren lang zou kunnen gebruiken. Hij moest duurzaam zijn en bruikbaar! Eerst zou ik opzoekwerk doen en nadien zou ik beginnen creëren.

Was dit gemakkelijk?
Neen. Ik vond het zeer moeilijk om leuke evaluatiemethodes te vinden. Ik heb toen besloten om nog een stap terug te nemen en eerst eens op zoek te gaan naar de achterliggende didactiek. Toen ben ik deze website tegengekomen: www.mariebogaert.com. Op deze site vond ik een PowerPoint over evalueren - rapporteren - communiceren bij Muzo. Dit was wel een hoogtepunt in mijn proces wat ik had eindelijk iets gevonden waaruit ik kon vertrekken.

Was dit verrijkend?
Dit was zeker en vast verrijkend. De didactiek achter het muzische evalueren op zich is al verrijkend vb. de opsplitsing van evalueren IN de les en evalueren VAN de les. Ik had er nog nooit bij stilgestaan dat er ook tijdens de les geëvalueerd kan worden!
De koffer die ik nu dankzij deze opdracht heb gecreëerd vind ik zelf héél bruikbaar en duurzaam. Ik kan niet wachten om deze echt te gaan gebruiken in de klas.

Nu ik deze inzichten heb verworven in de didactiek van het muzisch evalueren, ga ik proberen deze koffer iedere muzische les toe te passen. Ik vond het zelfs zo interessant dat ik mijn bachelorproef voor een deel baseer op deze evaluatiekoffer.3. Het beseffen en aanvaarden dat de smaak en de stijl van mensen verschilt
 

Ik besef dat de smaak en de stijl van mensen verschilt maar aangezien dit doel tussen de lijst stond op het takenblad, was ik er van overtuigd dat ik dit besef kon verdiepen.


Hoe?
Ik wou op zoek gaan naar verschillende smaken en stijlen van mensen en deze vergelijken. Dit was niet zo gemakkelijk. Ik vond nergens iets wat echt bruikbaar was dus zat ik een beetje vast. Eerst heb ik overwogen om een ander doel te kiezen omdat ik met dit doel niet verder geraakte. Uiteindelijk kwam er dan de module muzische school. Na het beleven van deze module heb ik toch dit doel laten staan.

Waarom dan toch dit doel?
Tijdens de module muzische school heb ik in een groep een muzische dag moeten voorbereiden en coördineren. Tijdens deze voorbereiding heb ik zeker en vast beseft dat de smaak en de stijl van mensen verschilt. Dit enerzijds binnen de uitwerking van de groepjes die workshops moesten voorbereiden. Anderzijds binnen onze werking zélf. 7 verschillende mensen die een dag moeten organiseren, dat heb ik moeten aanvaarden.

Was dit gemakkelijk?
Dit was niet gemakkelijk... 7 verschillende mensen met 7 verschillende ideeën... Bij het voorbereiden moesten we heel veel overleggen. Met 7 mensen ergens een akkoord over krijgen is niet gemakkelijk. Daarom hebben we besloten om enkel de belangrijkste dingen samen te doen en nadien groepjes te maken. In die groepjes zouden we de verschillende onderdelen verder uitwerken. Iedereen had zijn verantwoordelijkheid.
Op de dag zelf heb ik dan gemerkt dat er wel wat verschillen waren qua opvatting en uitwerking. De ene probeerde muzisch te bewegen tijdens het doorschuiven terwijl de andere hier geen aandacht meer aan besteedt. Ik vond dit heel jammer aangezien dit toch de opdracht was die we gezamenlijk hadden overlopen. Dit was misschien gewoon niet de stijl van de persoon. Hier moest ik dus aanvaarden dat dit niet haar stijl was. Toch hebben we er een leuke dag van kunnen maken, ondanks onze verschillen.

Was dit verrijkend?
Zeker en vast. Met zoveel verschillende stijlen en smaken toch een gemeenschappelijk project opstellen is niet alles. Wanneer je dan merkt dat het wel lukt geeft het een goed gevoel. De ervaring op zich was al zeer verrijkend. Het inzicht dat dit tot stand is gekomen met zoveel verschillende persoonlijkheden is nog eens extra verrijkend.

Ik ben er van overtuigd dat ik dit doel maar dan vooral het aanvaarden van die verschillen, heb bereikt gedurende de muzische dagen in Dworp.
Ook tijdens het voorbereiden van het toonmoment in de dagen voor Dworp is dit aan bod gekomen maar niet zo expliciet als in Dworp zelf...